Federación Vizcaína De Ajedrez – Bizkaiko Xake Federakuntza – Biscay Chess Federation

2024KO LIGARAKO IZEN-EMATEAK

04/12/2023 - 22/12/2023 (Todo el día)

Xakelari agurgarriok:

(más abajo en castellano / beherago gazteleraz)

Ligan izena emateko, urte guztietan bezala, taldeen indar ordena adierazi beharko duzue, izena, abizenak eta jokalari guztien maila azalduz, federatu berrien jaiotze data eta NAN zenbakiarekin batera. Talde bakoitzeko kapitain eta telefono bat ere jakinarazi beharko da.

Talde bakoitza gutxienez 5 jokalarik osatuko dute. Filial bat duten taldeak, lau jokalariz osatuak egon ahalko dira.

Adingabeak dituzten klubek ongizate-arduradun bat izendatzeko betebeharra dute. (8/2021 Legea, ekainaren 4koa, 48. artikulua)

Eransten den artxiboa betetzea ezinbestekoa izango da, klubaren datuak orri batean jarriz eta Datuen Babeserako Legearen klausula beste batean. Sinaturik itzuli beharko duzue Federaziora.

 Kluben ligan izena emateko epea abenduaren 22an bukatuko da.

2010,2011 eta 2012 urteetan jaiotako jokalariek eskola-lizentzia izapidetu beharko dute izena emateko unean. Jokalari hauek ezin izango dute urtarrilaren 15aren ondoren izena eman.

2024ko lizentzien prezioa honakoa izango da:

Jokalariak

36,70 € Jokalaria Elo gabe FIDE (12,6 FVA + 12,6 FVDA + 4,90 FEDA + 3,7 Kirol Aseg.+ 2,9 C.Valor.)

45,00 € Jokalaria Elo rekin FIDE (13,7 FVA + 13,7 FVDA + 11,00 FEDA + 3,7 Kirol Aseg.+ 2,9 C.Valor.)

8,60 2010,2011 eta 2012n jaiotakoak Elo gabe FIDE (4,90 FEDA +3,7 Kirol Asegurua)

16,70 € 2010,2011 eta 2012 jaiotakoak Elo rekin FIDE (2,6 FVA + 2,6 FVDA+ 4,90 FEDA+ 3,7 Kirol Aseg +2,9 C.Valor)

 

Klubak

EUSKAL LIGAKO KLUBAK                                           44,00 € FVA + 44,00 € FVDA

MAILA GORENEKO KLUBAK                                        39,00 € FVA + 39,00 € FVDA

LEHEN MAILAKO KLUBAK                                           32,00 € FVA + 32,00 € FVDA

BIGARREN MAILAKO KLUBAK                                     28,00 € FVA + 28,00 € FVDA

HIRUGARREN MAILAKO KLUBAK                               24,00 € FVA + 24,00 € FVDA

Klubaren FEDA kuota:                                                        21,60 €.

Aurton ez da BXFari dagokion kluben kuota aplikatuko, beraz klubek 46,60 eta 65,60 euro bitartean ordainduko dute, mailaren arabera.

Teknikoak

FVA-EXF monitore edo epaileen Lizentzia                  18 €. EXF + 18 €. BXF

FEDA monitoreen Lizentzia                                            18 €. EXF + 18 €. BXF + 40 € FEDA

Taldeen izen ematea eta gero (urtarrilean), dagokizuen faktura bidaliko dizuegu, ordainketa egin dezazuen.

ficha datos club-LPD Eusk

Adeitasunez,

________________________________________________________________________________

Estimados ajedrecistas:

Para la inscripción en la Liga, como todos los años, debéis indicar el Orden de fuerza de los equipos, con nombre, apellidos, y categoría, de todos los jugadores, y fecha de nacimiento y DNI de los nuevos federados. También hay que indicar un capitán por equipo y su teléfono.

Los equipos estarán formados por un mínimo de 5 jugadores. Los equipos que cuenten con equipos filiales podrán estar formados por 4 jugadores.

Además, es imprescindible cumplimentar el archivo que se adjunta, con los datos del club en una hoja; y con la cláusula de la Ley de Protección de Datos en otra. Debéis devolver firmado a la federación.

Los clubes que tengan menores de edad, tienen la obligación de designar un Responsable de bienestar. (LO 8/2021 de 4 de junio, art. 48)

El plazo para inscribir los equipos para la liga de clubes finalizará el día 22 de diciembre.

Los jugadores nacidos en los años 2010,2011 y 2012 deberán haber tramitado la correspondiente licencia escolar en el momento de hacer la inscripción. Estos jugadores no podrán inscribirse después del 15 de enero.

El precio de licencias para 2024 será el siguiente:

Jugadores

36,70 € Jugador sin Elo FIDE  (12,6 FVA + 12,6 FVDA + 4,90 FEDA+ 3,7 Seguro Dep.+ 2,9 C.Valor)

45,00 € Jugador con Elo FIDE (13,7 FVA + 13,7 FVDA + 11,00 FEDA+3,7 Seguro Dep.+ 2,9 C.Valor)

8,60 € Jugadores nacidos en 2010,2011 y 2012 sin Elo FIDE (4,90 FEDA+ 3,7 Seguro Dep)

16,70 € Jugadores nacidos en 2010,2011 y 2012 con Elo FIDE (2,6 FVA + 2,6 FVDA+4,90 FEDA+ 3,7 Seguro Dep+2,9 C.Valor)

Clubes

CLUB EN LIGA VASCA                                                       44,00 € FVA + 44,00 € FVDA

CLUB EN PREFERENTE                                                  39,00 € FVA + 39,00 € FVDA

CLUB EN PRIMERA CATEGORÍA                                    32,00 € FVA + 32,00 € FVDA

CLUB EN SEGUNDA CATEGORÍA                                  28,00 € FVA + 28,00 € FVDA

CLUB EN TERCERA CATEGORÍA                                   24,00 € FVA + 24,00 € FVDA

Cuota FEDA de Club:                                                           21,60  €.

Este año, no se aplicará la cuota de clubes correspondiente a la FVDA, por lo que los clubes pagarán entre 45,60 y 65,60 euros, según la categoría.

Técnicos

Licencia monitor o árbitro FVA-BXF                      18 € FVA + 18  € FVDA

Licencia monitor FEDA                                            18 € FVA + 18  € FVDA + 40 € FEDA

Tras la inscripción de equipos, enviaremos (en enero) la correspondiente factura para que realicéis el ingreso.

ficha datos club-LPD

Atentamente,

Miguel A. Quintana

Secretario FVDA

Artikulu hau banatu zure lagunekin.

Izena eman

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.